Biểu mẫu bảng tổng hợp các bút toán điều chỉnh hợp nhất

Biểu mẫu bảng tổng hợp các bút toán điều chỉnh hợp nhất là biểu mẫu ghi nhận các bút toán điều chỉnh hợp nhất. Bảng tổng hợp các bút toán điều chỉnh này được quy định trong thông tư 202/2014/TT-BTC, tuy nhiên trong thông tư có quy định nhưng lại không phát hành biểu mẫu […]

Contact Me on Zalo