Mức phạt trốn đóng bảo hiểm xã hội mới nhất

Biểu thuế suất thuế tài nguyên mới nhất

Biểu thuế suất thuế tài nguyên mới nhất là biểu thuế suất được cập nhật bởi những quy định mới nhất Biểu thuế suất thuế tài nguyên mới nhất được quy định tại Nghị quyết số: 1084/2015/UBTVQH13 ngày 10 tháng 12 năm 2015 có hiệu lực thi hành vào 01 tháng 7 năm 2016 Biểu […]

Biểu thuế suất thuế tài nguyên mới

Thuế suất thuế tài nguyên

Thuế suất thuế tài nguyên là bảng mô tả các mức thuế suất áp dụng cho các đối tượng chịu thuế tài nguyên: Thuế suất thuế tài nguyên làm căn cứ tính thuế tài nguyên đối với từng loại tài nguyên khai thác được quy định tại Biểu mức thuế suất thuế tài nguyên ban […]

Contact Me on Zalo