Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt

Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt là các mức thuế suất khác nhau áp dụng cho các mặt hàng, dịch vụ khác nhau. Bảng thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt này rất quan trọng để tính đúng thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp, các bạn không cần nhớ tới  từng mức thuế […]

Contact Me on Zalo