Quy định không đăng ký tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế

Văn bản hợp nhất số 18/VBHN-BTC ngày21/10/2016 của Bộ Tài chính

(Văn bản hợp nhất số 18/VBHN-BTC ngày21/10/2016 của Bộ Tài chính) Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế tiêu thụ đặc biệt như sau: BỘ TÀI CHÍNH ——- CỘNG […]

Contact Me on Zalo