Đối tượng chịu thuế nhà thầu

Đối tượng chịu thuế nhà thầu là tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại việt nam hoặc có thu nhập tại việt nam. Đối tượng chịu thuế nhà thầu tương đối hẹp, do đó việc xác định cũng có phần gặp nhiều khó khăn. Đối tượng chịu thuế nhà thầu được quy định […]

Contact Me on Zalo