Đối tượng không áp dụng thuế nhà thầu

Đối tượng không áp dụng thuế nhà thầu ngoài đối tượng không phải là tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại việt nam hoặc có thu nhập tại việt nam còn có các đối tượng sau được quy định tại thông tư 103/2014/TT-BTC: Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt […]

Contact Me on Zalo