Thuế là gì

Đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng

Đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng bao gồm các đối tượng sau: Các văn bản pháp luật về thuế GTGT đã ban hành bao gồm: – Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008; – Luật số 31/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2013 sửa đổi, bổ […]

Contact Me on Zalo