Đối tượng nộp thuế xuất nhập khẩu

Đối tượng nộp thuế xuất nhập khẩu không nhất thiết phải là đối tượng chịu thuế. Các bạn cần phân biệt tốt hai đối tượng này để khi đi vào thực tế có nhiều cách làm đúng hơn. Các bạn có thể tham khảo đối tượng chịu thuế xuất nhập khẩu ở bài học trước. […]

Contact Me on Zalo