Đối tượng nộp thuế môn bài

Đối tượng nộp thuế môn bài bao gồm tất cả các chủ thể, tổ chức kinh tế khi bước vào kinh doanh ở tại quốc gia đó. Các tổ chức kinh tế bao gồm: Các doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần, công ty TNHH, Doanh nghiệp tư nhân, Doanh nghiệp hoạt động theo […]

Contact Me on Zalo