thu nhập khác chịu thuế tndn

Thu nhập khác chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

Thu nhập khác chịu thuế thu nhập doanh nghiệp được chia sẻ bởi YTHO Thu nhập khác bao gồm: 1.Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán 2.Thu nhập từ chuyển nhượng BDS 3.Thu nhập từ chuyển nhượng dự án đầu tư, quyền tham gia dự án đầu tư, quyền thăm dò khai thác […]

Contact Me on Zalo