Mục tiêu của kế toán quản trị

Bài giảng này trả lời cho câu hỏi: Mục tiêu của kế toán quản trị là gì? Có 4 mục tiêu như sau: – Cung cấp thông tin cho nhà quản lý để lập kế hoạch và ra quyết định. – Trợ giúp nhà quản lý trong việc điều hành và kiểm soát hoạt động […]

Contact Me on Zalo