Nơi nộp báo cáo tài chính

Nơi nộp báo cáo tài chính là nơi tiếp nhận báo cáo tài chính đã lập hoàn chỉnh của doanh nghiệp bao gồm: cơ quan thuế, cơ quan thông kê, sở kế hoạch đầu tư,… Nắm được nơi nộp báo cáo tài chính, đồng thời nắm được thời hạn nộp báo cáo tài chính đến các cơ […]

Contact Me on Zalo