Nội dung trên hoá đơn điện tử

Nội dung trên hóa đơn điện tử phải đảm bảo các tiêu thức, nội dung của một hóa đơn theo quy định tại thông tư 39/2014/TT-BTC. Việc lên ứng dụng và chạy phần mềm để xuất hóa đơn cần được lập trình kỹ càng để đảm bảo được các tiêu thức được xuất đúng thông […]

Contact Me on Zalo