Các trường hợp không phải kê khai nộp thuế GTGT

Các trường hợp không phải kê khai nộp thuế GTGT được quy định tại khoản 7 điều 5 thông tư 219/2013/TT-BTC, nay đã được sửa đổi bổ sung bởi thông tư 193/2015/TT-BTC. Sau đây chúng tôi xin gộp các trường hợp không phải kê khai nộp thuế GTGT ở 2 thông tư trên vào bài […]

Contact Me on Zalo