cập nhật kết quả trên phần mềm kbhxh

Hướng dẫn cập nhật kết quả trên phần mềm kbhxh

Hướng dẫn cập nhật kết quả trên phần mềm kbhxh là sau khi gởi hồ sơ đến cơ quan bảo hiểm xã hội thì các bạn cần cập nhật kết quả trạng thái của bộ hồ sơ vào chương trình để dễ dàng cho quá trình quản lý. Nếu hồ sơ nộp thành công, bạn […]

Contact Me on Zalo