Cách chuyển lỗ thuế thu nhập doanh nghiệp 2016

Cách chuyển lỗ thuế thu nhập doanh nghiệp

Cách chuyển lỗ thuế thu nhập doanh nghiệp được chia sẻ bởi kế toán YTHO Một trong những quy định rất công bằng của thuế thu nhập doanh nghiệp đó là khi doanh nghiệp có lãi thì doanh nghiệp phải đóng thuế TNDN nhưng khi doanh nghiệp phát sinh lỗ thì doanh nghiệp được chuyển lỗ, […]

Contact Me on Zalo