Hướng dẫn khai tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu 08B-KK-TNCN

Hướng dẫn khai tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu 08B-KK-TNCN như sau: [01] Kỳ tính thuế: Ghi theo năm của kỳ thực hiện khai thuế. [02] Lần đầu: Nếu khai quyết toán thuế lần đầu thì đánh dấu “x” vào ô vuông. [03] Bổ sung lần thứ: Nếu khai sau lần đầu thì được […]

Contact Me on Zalo