Cách điền vào bảng phân bổ thuế GTGT cho chi nhánh

Hướng dẫn lập Bảng phân bổ thuế GTGT cho địa phương nơi đóng trụ sở chính và cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc không thực hiện hạch toán kế toán  – Mẫu số 01-6/GTGT : Chỉ tiêu [6]: “Số thuế phải nộp của NNT”: Lấy trên chỉ tiêu [40] […]

Contact Me on Zalo