Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi

Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi Đối với doanh nghiệp sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số hoặc doanh nghiệp hoạt động sản xuất, xây dựng, vận tải sử dụng nhiều lao động nữ- Mẫu số 03-3C/TNDN Chỉ tiêu [1]- Tổng các khoản chi cho lao động nữ: […]

Contact Me on Zalo