Phụ lục tờ khai 05-3/BK-QTT-TNCN

Cách điền vào phụ lục tờ khai 05-3/BK-QTT-TNCN

Hướng dẫn cách điền vào phụ lục tờ khai 05-3/BK-QTT-TNCN của mẫu tờ khai quyết toán thuế TNCN 05/QTT-TNCN như sau: [01] Kỳ tính thuế: Ghi theo năm của kỳ thực hiện khai thuế. [02] Tên người nộp thuế: Ghi rõ ràng, đầy đủ họ và tên của cá nhân theo Giấy chứng nhận đăng […]

Contact Me on Zalo