Các thông tin trên hóa đơn và cách ghi hóa đơn

Với nhiều vai trò quan trọng của một hóa đơn cho nên Các thông tin trên hóa đơn và cách ghi hóa đơn phải tuân thủ các nguyên tắc do Bộ Tài Chính đưa ra Hóa đơn phải thể hiện các thông tin sau: Loại hoá đơn; số hoá đơn để có thể chứng nhận […]

Contact Me on Zalo