Hướng dẫn kê khai bảng kê chi tiết mẫu 06-1-BK-TNCN

Hướng dẫn kê khai bảng kê chi tiết mẫu 06-1-BK-TNCN được chia sẻ bởi công ty kế toán YTHO Hướng dẫn kê khai bảng kê chi tiết mẫu 06-1-BK-TNCN như sau: [01] Kỳ tính thuế: Ghi theo năm của kỳ thực hiện khai thuế. [02] Tên người nộp thuế: Ghi rõ ràng, đầy đủ tên của […]

Contact Me on Zalo