Hướng dẫn kê khai phụ lục 01-2 TĐ-GTGT

Hướng dẫn kê khai phụ lục 01-2 TĐ-GTGT: Trường hợp cơ sở sản xuất thủy điện có nhà máy thủy điện tại địa phương khác với nơi đóng trụ sở chính của cơ sở sản xuất thủy điện; cơ sở sản xuất thủy điện có nhiều nhà máy nằm trên các địa bàn các tỉnh, […]

Contact Me on Zalo