Hướng dẫn kê khai phụ lục 01-1-TĐ-GTGT

Hướng dẫn kê khai phụ lục 01-1 TĐ/GTGT: Bảng kê mẫu số 01-1/TĐ-GTGT dùng trong trường hợp cơ sở sản xuất thủy điện có nhà máy thủy điện tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi cơ sở sản xuất thủy điện đóng trụ sở vừa có hoạt động sản xuất […]

Contact Me on Zalo