Phụ lục thuế TNDN được ưu đãi – mẫu 033BTNDN

Phụ lục thuế TNDN được ưu đãi Mẫu 033BTNDN đối với cơ sở kinh doanh đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất (dự án đầu tư mở rộng) Chỉ tiêu [01]- Tổng nguyên giá TSCĐ […]

Contact Me on Zalo