Hướng dẫn khai tờ khai thuế TNCN số 01-KK-XS theo quý

Hướng dẫn khai tờ khai thuế TNCN số 01-KK-XS theo quý như sau: Chỉ tiêu [01] Kỳ tính thuế: Ghi rõ kỳ thực hiện kê khai (tháng, quý, năm). Trường hợp khai thuế tháng thì gạch quý, khai thuế quý thì gạch tháng. Thời hạn nộp tờ khai thuế tháng chậm nhất là ngày 20 […]

Contact Me on Zalo