Hướng dẫn khai thuế thu nhập cá nhân tờ khai số 07-kk-tncn

Hướng dẫn khai thuế thu nhập cá nhân tờ khai số 07-kk-tncn như sau:  [01]  Kỳ tính thuế: Ghi theo quý, năm của kỳ thực hiện khai thuế. [02]  Lần đầu: Nếu khai quyết toán thuế lần đầu thì đánh dấu “x” vào ô vuông. [03] Bổ sung lần thứ: Nếu khai sau lần đầu […]

Contact Me on Zalo