Gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

Gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp được chia sẻ bởi YTHO Gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định tại điều 31 thông tư 156/2013/TT-BTC. Chi tiết thông tư quy định như sau: 1. Trường hợp được gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp a) Bị thiệt hại vật chất gây […]

Contact Me on Zalo