Cách hạch toán hàng khuyến mại

Cách hạch toán hàng khuyến mãi

Cách hạch toán hàng khuyến mãi như thế nào khi bán hàng có khuyến mại? Khuyến mại chứ không phải bán hàng có chiết khấu thương mại thì chúng ta phải xuất hóa đơn và hạch toán thế nào cho đúng. Theo khoản 5 điều 7 giá tính thuế thông tư 219/2013/TT-BTC thì: “ Đối […]

Contact Me on Zalo