Thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh

Cách kê khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh

Cách kê khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh được kế toán YTHO gởi đến các doanh nghiệp phát sinh kinh doanh ngoại tỉnh như sau: 1. Định nghĩa Thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh: – Thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh: Là một khoản thuế GTGT ( 1% hoặc 2% ) phải trích nộp […]

Contact Me on Zalo