Cách khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt

Khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt là trường hợp được cấn trừ với số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp trước đó. Trường hợp này giống với trường hợp được khấu trừ thuế giá trị gia tăng. Điều này được giải thích như sau: Khi doanh nghiệp của bạn mua hàng chịu thuế […]

Contact Me on Zalo