Cách lập bảng kê kèm theo hóa đơn GTGT

Cách lập bảng kê kèm theo hóa đơn GTGT

Cách lập bảng kê kèm theo hóa đơn GTGT  như sau: Theo khoản 2 điều 19 thông tư 39/2014/TT-BTC thì: “Người bán hàng được sử dụng bảng kê để liệt kê các loại hàng hóa, dịch vụ đã bán kèm theo hóa đơn. …. b) Nội dung trên bảng kê Bảng kê do người bán […]

Contact Me on Zalo