dạy học kế toán thực hành online

Cách lập bảng kê những người mua không lấy hóa đơn

Cách lập bảng kê những người mua không lấy hóa đơn được sử dụng trong trường hợp Bán hàng hóa, dịch vụ có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần. Theo thông tư 39 thì “Bảng kê phải có tên, mã số thuế và địa chỉ của người bán, tên hàng hóa, dịch […]

Contact Me on Zalo