Hướng dẫn cách lập sổ cái bằng excel

Cách lập sổ cái bằng excel

Cách lập sổ cái bằng excel là cách làm sổ chi tiết tài khoản cấp 1 của hệ thống tài khoản bằng excel Sổ cái dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong từng kỳ và trong một niên độ kế toán theo các tài khoản kế toán được […]

Contact Me on Zalo