Hướng dẫn lập tờ khai 05/KK-TNCN theo thông tư 92

Hướng dẫn lập tờ khai 05/KK-TNCN theo thông tư 92/2015/TT-BTC

Hướng dẫn lập tờ khai 05/KK-TNCN theo thông tư 92/2015/TT-BTC như sau: TỜ KHAI SỐ 05/KK-TNCN Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính ­­­hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; […]

Contact Me on Zalo