Hướng dẫn lập tờ khai 06/TNCN theo thông tư 92

Hướng dẫn lập tờ khai 06/TNCN theo thông tư 92/2015/TT-BTC

Hướng dẫn lập tờ khai 06/TNCN theo thông tư 92/2015/TT-BTC như sau: KHAI TỜ KHAI SỐ 06/TNCN Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động […]

Contact Me on Zalo