Cách tính tiền phạt chậm nộp thuế

YTHO gửi đến các bạn cách tính tiền phạt chậm nộp thuế mới nhất Theo Thông tư 130/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/07/2016 tại điều 3 khoản 3 mục 2 quy định  như sau: “2. Xác định tiền chậm nộp tiền thuế a) Đối với khoản tiền thuế nợ phát sinh từ ngày 01/07/2016 thì tiền […]

Contact Me on Zalo