Trình bày báo cáo tài chính

Trình bày báo cáo tài chính được quy định và hướng dẫn rõ ràng trong chuẩn mực kế toán Việt Nam và thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài Chính. Trình bày báo cáo tài chính ở đây được hiểu là trình bày tuân thủ các quy định hiện hành, chứ không phải cách lập và […]

Contact Me on Zalo