Hóa đơn điện tử có sai sót

Cách xử lý hóa đơn điện tử đã lập có sai sót

Cách xử lý hóa đơn điện tử đã lập có sai sót Đây là nội dung đáng lưu ý tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ mà các bạn kế toán cũng như các bạn theo dõi hóa đơn phải nắm; theo đó, trong quá […]

Contact Me on Zalo