Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn

Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn được cung cấp bởi công ty kế toán YTHO

Thông báo phát hành hóa đơn hiện nay các bạn làm bằng điện tử không cần phải tới cơ quan thuế nữa

Sau khi các bạn nộp hồ sơ thuế ban đầu tại cơ quan thuế thì công việc tiếp theo của các bạn kế toán là phải phát hành hóa đơn để sử dụng. Chi tiết về cách thức nộp hồ sơ thuế ban đầu các bạn tham khảo ở bài viết hồ sơ đăng ký thuế lần đầu của kế toán Ytho

Hóa đơn GTGT là hóa đơn đang được sử dụng phổ biến hiện nay. Việc sử dụng hóa đơn đặt in có nhiều quy định và nhiều ràng buộc mà kế toán cần biết để tránh sai sót. Sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn các thủ tục các bạn bắt buộc phải làm trước khi phát hành hóa đơn GTGT để sử dụng. Các thủ tục về cơ bản là giống nhau mặc dù có sự thay đổi của các thông tư quy định.

Thời điểm chúng tôi viết bài viết này là thời điểm có hiệu lực của Thông tư 156/2013/TT-BTC, thông tư 119/2014/TT-BTCthông tư 39/2014/TT-BTC. Do đó nếu có sự thay đổi về thông tư thì các bạn cần cập nhật cho chính xác về biểu mẫu và quy định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm trên sai sót của các bạn khi có sự thay đổi của thông tư.

Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn đặt in lần đầu đối với các công ty mới thành lập hoặc công ty mới sử dụng hóa đơn đặt in như sau:

Trước hết các doanh nghiệp phải đăng ký thuế GTGT khấu trừ theo mẫu 06-GTGT theo thông tư 156/TT-BTC nếu công ty đăng ký kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ (Công việc này các bạn có thể thực hiện khi nộp hồ sơ khai thuế ban đầu). Sau 2 ngày làm việc cơ quan thuế sẽ có văn bản phản hồi đồng ý cho doanh nghiệp được sử dụng phương pháp tính thuế GTGT khấu trừ nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện của cơ quan thuế.

Khi đã có thông báo được sử dụng phương pháp tính thuế GTGT khấu trừ, việc tiếp theo các bạn cần làm là làm mẫu 3.14 ban hành kèm theo thông tư 39. Cơ quan thuế sẽ có 2 ngày làm việc để xác minh doanh nghiệp của các bạn.

thủ tục thông báo hóa đơn

Sau 2 ngày làm việc, các bạn sẽ nhận được phản hồi đồng ý được sử dụng hóa đơn đặt in.

Khi đã có giấy chấp nhận được sử dụng hóa đơn đặt in, các bạn phải tìm đến công ty in đủ điều kiện in hóa đơn để đặt in hóa đơn. Tra cứu các công ty được cấp phép in hóa đơn tại đây.

Công ty đặt in hóa đơn phải có giấy phép in như sau:

Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn

Khi làm việc với công ty in, công ty in sẽ thực hiện về các thủ tục hợp đồng in hóa đơn, biên bản thanh lý hợp đồng, biên bản hủy kẽm, biên bản kiểm tra chất lượng in và hóa đơn mẫu.

      Thủ tục thông báo phát hành hóa đơnThủ tục thông báo phát hành hóa đơn     Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn

Các thủ tục được ký kết, công ty in sẽ in hóa đơn. Khi nhận hóa đơn các bạn phải kiểm tra

  • Hợp đồng, thanh lý hợp đồng, biên bản hủy kẽm, hóa đơn mẫu
  • Các cuốn hóa đơn đã in, kiểm tra số thứ tự và từng liên trên hóa đơn để tránh sai sót trong quá trình sử dụng

thủ tục thông báo phát hành hóa đơn                              thủ tục thông báo phát hành hóa đơn

Sau khi đã có hóa đơn, trước khi sử dụng, các bạn cần phải làm thông báo phát hành hóa đơn. Việc này được quy định tại điều 9 thông tư 39/2014/TT-BT và được sửa đổi bổ sung bới thông tư 37/2017/TT-BTC như sau:

“ 4. Thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất hai (02) ngày trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn. Thông báo phát hành hóa đơn gồm cả hóa đơn mẫu phải được niêm yết rõ ràng ngay tại các cơ sở sử dụng hóa đơn để bán hàng hóa, dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn, Cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức kinh doanh thanh lý hợp đồng in khi đã lập tờ Thông báo phát hành hóa đơn đối với hợp đồng đặt in hóa đơn không quy định thời hạn thanh lý hợp đồng (đối với hóa đơn đặt in) và không bị xử phạt.

Trường hợp tổ chức kinh doanh khi gửi thông báo phát hành từ lần thứ 2 trở đi, nếu không có sự thay đổi về nội dung và hình thức hóa đơn phát hành thì không cần phải gửi kèm hóa đơn mẫu.

Trường hợp tổ chức có các đơn vị trực thuộc, chi nhánh có sử dụng chung mẫu hóa đơn của tổ chức nhưng khai thuế giá trị gia tăng riêng thì từng đơn vị trực thuộc, chi nhánh phải gửi Thông báo phát hành cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Trường hợp tổ chức có các đơn vị trực thuộc, chi nhánh có sử dụng chung mẫu hóa đơn của tổ chức nhưng tổ chức thực hiện khai thuế giá trị gia tăng cho đơn vị trực thuộc, chi nhánh thì đơn vị trực thuộc, chi nhánh không phải Thông báo phát hành hóa đơn.

Tổng cục Thuế có trách nhiệm căn cứ nội dung phát hành hóa đơn của tổ chức để xây dựng hệ thống dữ liệu thông tin về hóa đơn trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để tổ chức, cá nhân tra cứu được nội dung cần thiết về hóa đơn đã thông báo phát hành của tổ chức.

Trường hợp khi nhận được Thông báo phát hành do tổ chức gửi đến, cơ quan Thuế phát hiện thông báo phát hành không đảm bảo đủ nội dung theo đúng quy định thì trong thời hạn hai (02) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Thông báo, cơ quan thuế phải có văn bản thông báo cho tổ chức biết. Tổ chức có trách nhiệm điều chỉnh để thông báo phát hành mới.”

Mẫu thông báo phát hành hóa đơn như sau

thủ tục thông báo phát hành hóa đơn

Đối với những công ty đặt in hóa đơn lần đầu thì ngoài việc nộp thông báo phát hành hóa đơn qua mạng điện tử, các bạn cần nộp thêm phụ lục mẫu hóa đơn.

Đối với những công ty đặt in hóa đơn từ lần thứ 2 trở đi các bạn cứ thế làm như lần đầu tuy nhiên không cần phải làm lại công văn 3.14

                                         thủ tục thông báo phát hành hóa đơn                                    thủ tục thông báo phát hành hóa đơn

Một số mức phạt liên quan đến Thông báo phát hành hóa đơn theo thông tư 10/2014/TT-BTC quy định tại điều 10 như sau:

  1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:

+ Lập Thông báo phát hành hóa đơn không đầy đủ nội dung theo quy định.

+ Không niêm yết Thông báo phát hành hóa đơn theo đúng quy định.

  1. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng đối với hành vi không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nếu các hóa đơn này gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh đã được kê khai, nộp thuế theo quy định.

Tham khảo: Thông báo phát hành hóa đơn không phải đến cơ quan thuế:


Thông báo phát hành hóa đơn điện tử không phải đến cơ quan thuế:

Quay lại:

Danh sách bài học hóa đơn

Danh sách bài học hóa đơn

Danh sách học kế toán thực hành:

Học kế toán thực hành

Comments

Contact Me on Zalo