Thuế suất thuế tài nguyên

Thuế suất thuế tài nguyên là bảng mô tả các mức thuế suất áp dụng cho các đối tượng chịu thuế tài nguyên:

Biểu thuế suất thuế tài nguyên mới

Thuế suất thuế tài nguyên là gì

  1. Thuế suất thuế tài nguyên làm căn cứ tính thuế tài nguyên đối với từng loại tài nguyên khai thác được quy định tại Biểu mức thuế suất thuế tài nguyên ban hành kèm theo Nghị quyết số 12/2013/UBTVQH13 ngày 16/12/2013 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội như sau:

BIỂU MỨC THUẾ SUẤT THUẾ TÀI NGUYÊN

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 712/2013/UBTVQH13 ngày 16 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban thường vụ Quốc hội)

  1. Biểu mức thuế suất đối với các loại tài nguyên, trừ dầu thô và khí thiên nhiên, khí than:
STT Nhóm, loại tài nguyên Thuế suất
(%)
I Khoáng sản kim loại
1 Sắt 12
2 Măng-gan 11
3 Ti-tan (titan) 16
4 Vàng 15
5 Đất hiếm 15
6 Bạch kim 10
7 Bạc, thiếc 10
8 Vôn-phờ-ram (wolfram), ăng-ti-moan (antimoan) 18
9 Chì, kẽm 10
10 Nhôm, bô-xít (bouxite) 12
11 Đồng 13
12 Ni-ken (niken) 10
13 Cô-ban (coban), mô-lip-đen (molipden), thủy ngân, ma-nhê (magie), va-na-đi (vanadi) 10
14 Khoáng sản kim loại khác 10
II Khoáng sản không kim loại
1 Đất khai thác để san lấp, xây dựng công trình 4
2 Đá, sỏi 7
3 Đá nung vôi và sản xuất xi măng 7
4 Đá hoa trắng 9
5 Cát 11
6 Cát làm thủy tinh 13
7 Đất làm gạch 10
8 Gờ-ra-nít (granite) 10
9 Sét chịu lửa 10
10 Đô-lô-mít (dolomite), quắc-zít (quartzite) 12
11 Cao lanh 10
12 Mi-ca (mica), thạch anh kỹ thuật 10
13 Pi-rít (pirite), phốt-pho-rít (phosphorite) 7
14 A-pa-tít (apatit) 5
15 Séc-păng-tin (secpentin) 3
16 Than an-tra-xít (antraxit) hầm lò 7
17 Than an-tra-xít (antraxit) lộ thiên 9
18 Than nâu, than mỡ 9
19 Than khác 7
20 Kim cương, ru-bi (rubi), sa-phia (sapphire) 22
21 E-mô-rốt (emerald), a-lếch-xan-đờ-rít (alexandrite), ô-pan (opan) quý màu đen 20
22 Adít, rô-đô-lít (rodolite), py-rốp (pyrope), bê-rin (berin), sờ-pi-nen (spinen), tô-paz (topaz) 15
23 Thạch anh tinh thể màu tím xanh, vàng lục, da cam; cờ-ri-ô-lít (cryolite); ô-pan (opan) quý màu trắng, đỏ lửa; phen-sờ-phát (fenspat); birusa; nê-phờ-rít (nefrite) 15
24 Khoáng sản không kim loại khác 5
III Sản phẩm của rừng tự nhiên
1 Gỗ nhóm I 35
2 Gỗ nhóm II 30
3 Gỗ nhóm III, IV 20
4 Gỗ nhóm V, VI, VII, VIII và các loại gỗ khác 15
5 Cành, ngọn, gốc, rễ 10
6 Củi 5
7 Tre, trúc, nứa, mai, giang, tranh, vầu, lồ ô 10
8 Trầm hương, kỳ nam 25
9 Hồi, quế, sa nhân, thảo quả 10
10 Sản phẩm khác của rừng tự nhiên 5
IV Hải sản tự nhiên
1 Ngọc trai, bào ngư, hải sâm 10
2 Hải sản tự nhiên khác 2
V Nước thiên nhiên
1 Nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên, nước thiên nhiên tinh lọc đóng chai, đóng hộp 8
2 Nước thiên nhiên dùng cho sản xuất thủy điện 4
3 Nước thiên nhiên dùng cho sản xuất, kinh doanh, trừ nước quy định tại điểm 1 và điểm 2 Nhóm này
3.1 Nước mặt
a Nước dùng cho sản xuất nước sạch 1
b Nước dùng cho mục đích khác 3
3.2 Nước dưới đất
a Nước dùng cho sản xuất nước sạch 3
b Nước dùng cho mục đích khác 5
VI Yến sào thiên nhiên 20
VII Tài nguyên khác 10
  1. Biểu mức thuế suất đối với dầu thô và khí thiên nhiên, khí than:
STT Sản lượng khai thác Thuế suất (%)
Dự án khuyến khích đầu tư Dự án khác
I Đối với dầu thô
1 Đến 20.000 thùng/ngày 7 10
2 Trên 20.000 thùng đến 50.000 thùng/ngày 9 12
3 Trên 50.000 thùng đến 75.000 thùng/ngày 11 14
4 Trên 75.000 thùng đến 100.000 thùng/ngày 13 19
5 Trên 100.000 thùng đến 150.000 thùng/ngày 18 24
6 Trên 150.000 thùng/ngày 23 29
II Đối với khí thiên nhiên, khí than
1 Đến 5 triệu m3/ngày 1 2
2 Trên 5 triệu m3 đến 10 triệu m3/ngày 3 5
3 Trên 10 triệu m3/ngày 6 10

 

  1. Việc áp dụng thuế suất thuế tài nguyên đối với nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên, nước thiên nhiên tinh lọc đóng chai, đóng hộp, nước thiên nhiên khai thác, sử dụng trong một số trường hợp được xác định như sau:

a) Nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên, nước thiên nhiên tinh lọc đóng chai, đóng hộp (kể cả đóng bình, đóng thùng có thể chiết ra thành chai, thành hộp) đều áp dụng cùng mức thuế suất thuế tài nguyên như loại được đóng chai, đóng hộp;

b) Nước thiên nhiên dùng cho sản xuất thuỷ điện, nước thiên nhiên dùng cho sản xuất kinh doanh có lẫn nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên mà theo hồ sơ thiết kế, quy trình công nghệ sản xuất, cung ứng dịch vụ đã được cơ quan thẩm quyền phê duyệt xác định không thuộc diện sản xuất kinh doanh sản phẩm nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên, nước thiên nhiên tinh lọc đóng chai, đóng hộp thì áp dụng mức thuế suất thuế tài nguyên theo mục đích sử dụng tương ứng.

Kế toán Ytho đã gởi đến các bạn bài đọc : Thuế suất thuế tài nguyên. Các  bạn có thêm những vướng mắc về bài đọc: Thuế suất thuế tài nguyên vui lòng để lại bình luận cho mọi người nhé.

Bài giảng thuế tài nguyên và môi trường

Comments

Contact Me on Zalo