Giỏ hàng

THAY ĐỔI CMND SANG THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT TRÊN GIẤY PHÉP KINH DOANH

Người đại diện pháp luật đã thay đổi từ chứng minh nhân dân sang căn cước công dân, vậy có cần thay đổi thông tin trên giấy phép kinh doanh không? Thủ tục thay đổi như thế nào?

Thay đổi sang CCCD thì đại diện pháp luật có cần thay đổi trên giấy phép kinh doanh?

Đây là câu hỏi được đặt ra của nhiều chủ doanh nghiệp khi thay đổi sang thẻ căn cước công dân.

-  Căn cứ theo Luật doanh nghiệp 2020, điều 28 có quy định về Nội dung trong giấy chứng nhận doanh nghiệp:

"Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp;

2. Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

3. Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần; đối với thành viên hợp danh của công ty hợp danh; đối với chủ doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân. Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn;

4. Vốn điều lệ đối với công ty, vốn đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân."

-    Khi doanh nghiệp thay đổi nội dung trên giấy đăng ký doanh nghiệp được quy định tại điều 30, Luật doanh nghiệp 2020 có quy định về Đăng ký thay đổi nội dung giấy đăng ký doanh nghiệp như sau:

"1. Doanh nghiệp phải đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp quy định tại Điều 28 của Luật này.

2. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.

3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho doanh nghiệp. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới thì phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

4. Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thực hiện theo trình tự, thủ tục sau đây:

a) Người đề nghị đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp gửi đề nghị đăng ký thay đổi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật hoặc phán quyết của Trọng tài có hiệu lực. Kèm theo hồ sơ đăng ký phải gồm bản sao bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật hoặc phán quyết của Trọng tài có hiệu lực;

b) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị đăng ký quy định tại điểm a khoản này, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới theo nội dung bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật hoặc phán quyết của Trọng tài có hiệu lực; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người đề nghị đăng ký thay đổi. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới thì phải thông báo bằng văn bản cho người đề nghị đăng ký thay đổi và nêu rõ lý do.

5. Chính phủ quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp."

Do vậy, giám đốc hay người đại diện pháp luật được ghi trên giấy chứng nhận doanh nghiệp. Khi thay đổi sang căn cước công dân thì người đại diện pháp luật bắt buộc phải thay đổi thông tin lên giấy chứng nhận doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi CMND.

-   Ngoài ra khi thay đổi CMND sang thẻ căn cước công dân thì người đại diện pháp luật còn cần thay đổi các loại giấy tờ sau để tránh gây ra các phiền phức sau này:

+ Hộ chiếu

+ Sổ bảo hiểm xã hội

+ Thông báo với cơ quan thuế

+ Tài khoản ngân hàng 

+ Giấy tờ nhà

Trên đây là những thông tin về thay đổi giấy phép khi cập nhật chứng minh nhân dân sang thẻ căn cước công dân. Nếu quý doanh nghiệp có thắc mắc về vấn đề gì vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn trực tiếp.