Giỏ hàng

Đăng ký tài khoản ngân hàng với sở kế hoạch và đầu tư

Đăng ký tài khoản ngân hàng với sở kế hoạch và đầu tư

Đăng ký bổ sung hay đăng ký mới tài khoản ngân hàng tại sở kế hoạch và đầu tư là khi doanh nghiệp mới thành lập hoặc doanh nghiệp đã có 1 tài khoản ngân hàng, mở thêm tài khoản ngân hàng mới thì phải nộp hồ sơ bổ sung thông tin đăng ký thuế tại sở kế hoạch đầu tư.

Không ít các bạn thắc mắc và ngỡ ngàng vì sự thay đổi này.

Đăng ký bổ sung tài khoản ngân hàng tại sở kế hoạch đầu tư

Sau đây kế toán Ytho xin gởi đến các bạn bài viết:

Đăng ký tài khoản ngân hàng với sở kế hoạch và đầu tư để các bạn dễ dàng thực hiện

Theo điều 53 nghị định 78/2015/NĐ-CP

“Điều 53. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế:

1.Trường hợp doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký thuế mà không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Nội dung Thông báo gồm:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

b) Nội dung thay đổi thông tin đăng ký thuế.

2.Phòng Đăng ký kinh doanh nhận Thông báo, nhập dữ liệu vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để chuyển thông tin sang cơ sở dữ liệu của Tổng cục Thuế. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp”

Dựa vào quy định này mà cơ quan thuế và sở kế hoạch đầu tư đã thống nhất việc sở kế hoạch đầu tư sẽ nhận thay đổi thông tin đăng ký thuế của doanh nghiệp.

Hồ sơ nộp tại sở kế hoạch đầu tư bao gồm:

+ Mẫu II-1 : Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Các bạn download mẫu II-1: Phụ lục II-1 đăng ký tài khoản ngân hàng tại sở kế hoạch đầu tư. . Mẫu này chỉ ký tên không đóng dấu

Sau khi tải file về  các bạn điền vào Mục 10 Tài khoản ngân hàng phần thay đổi thông tin đăng ký thuế. Các bạn cần điền đầy đủ tài khoản cũ và tài khoản mới, loại tiền (VNĐ hay USD,…) vào mục này (không điền vào tài khoản ngân hàng kho bạc nếu doanh nghiệp của bạn không mở ở kho bạc), ghi rõ chi nhánh của ngân hàng. Các mục khác không thay đổi thì bỏ trống.

+ Nếu người đi nộp hồ sơ không phải là đại diện theo pháp luật thì phải có giấy ủy quyền. Mẫu: Giấy ủy quyền

+ CMND pho to của người nộp hồ sơ

Tất cả hồ sơ sau khi ký tên thì các bạn phải scan lại ở định dạng PDF, scan từng file không scan chung vào một file.

Trước hết các bạn cần mở một tài khoản bằng email và CMND. Email phải là email chưa đăng ký lần nào trên trang đăng ký kinh doanh và CMND cũng vậy.

Sau khi tài khoản được lập thì các bạn đăng ký tài khoản đăng ký kinh doanh để ký và nộp hồ sơ.

Lưu ý: Tài khoản đăng ký kinh doanh là tài khoản đã được xác nhận, được cấp của cơ quan đăng ký kinh doanh – Cổng thông tin quốc gia. Thông thường có kết quả trong vòng 24h đồng hồ.

Trong vòng 3 ngày làm việc, sở KHĐT sẽ gởi thông báo đồng ý hoặc không đồng ý qua email đã đăng ký.

Khi được chấp hồ sơ thì công việc đã hoàn thành, bạn không phải đi nộp bản giấy như trước đây nữa

Kế toán YTHO đã gởi đến các bạn bài viết: Đăng ký bổ sung tài khoản ngân hàng tại sở kế hoạch đầu tư . Các bạn có thêm thắc mắc vui lòng để lại bình luận bên dưới.
Tham khảo thêm Quy định thời hạn nộp và quy định xử phạt không đăng ký bổ sung tài khoản ngân hàng tại sở kế hoạch đầu tư tại đây.
Nếu các bạn vẫn không làm được mà cần tới dịch vụ vui lòng tham khảo:  Dịch vụ đăng ký tài khoản ngân hàng

Tham khảo:

 Quy định không đăng ký tài khoản ngân hàng đến cơ quan thuế

 Tư vấn các vấn đề liên quan đến thay đổi công ty

Xin cảm ơn