Giỏ hàng

Quy định xử phạt không đăng ký bổ sung tài khoản ngân hàng tại sở kế hoạch đầu tư

Quy định xử phạt không đăng ký bổ sung tài khoản ngân hàng tại sở kế hoạch đầu tư là bài viết chúng tôi gởi đến các bạn các quy định mới nhất về xử phạt hành chính đối với việc không nộp hay chậm nộp tài khoản ngân hàng đến sở kế hoạch đầu tư.

Theo quy định mới thì các bạn phải đăng ký bổ sung tài khoản ngân hàng tại sở kế hoạch đầu tư thay vì tại cơ quan thuế như trước đây. Rất nhiều bạn kế toán bở ngỡ với quy định mới này. Hiện nay thủ tục hành chính với cơ quan thuế cũng đơn giản hơn nhiều so với sở kế hoạch đầu tư.

Quy định xử phạt không đăng ký bổ sung tài khoản ngân hàng

Sau đây kế toán YTHO xin gởi đến các bạn:  Các quy định xử phạt không đăng ký bổ sung tài khoản ngân hàng tại sở kế hoạch đầu tư.

Các trường hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp được hướng dẫn từ Điều 49 đến Điều 54 Nghị định 78/2015/NĐ-CP.

Vi phạm thời hạn sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính căn cứ Điều 31 Nghị định 50/2016/NĐ-CP:

“Điều 31. Vi phạm quy định về về việc thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp quá thời hạn quy định từ 01 đến 30 ngày.
2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp quá thời hạn quy định từ 31 đến 90 ngày.
3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên.
4. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh các nội dung theo quy định đối với hành vi vi phạm tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều này.”

+ Đối với trường hợp đăng ký thay đổi nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thời hạn được quy định tại khoản 2 Điều 31 Luật doanh nghiệp 2014:

“2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi.”

Các trường hợp đăng ký thay đổi nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được hướng dẫn từ Điều 40 đến Điều 48 và Điều 56 Nghị định 78/2015/NĐ-CP.

Vi phạm thời hạn sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính căn cứ Điều 25 Nghị định 50/2016/NĐ-CP:

“Điều 25. Vi phạm quy định về thời hạn đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh quá thời hạn quy định từ 01 đến 30 ngày.
2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh quá thời hạn quy định từ 31 đến 90 ngày.
3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên.
4. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc đăng ký thay đổi các nội dung Giấy chứng nhận doanh nghiệp theo quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều này.”

Tham khảo:  Mặt lợi mặt hại khi thành lập một công ty