Giỏ hàng

Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì

Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì được chia sẻ bởi kế toán YTHO

Nghe nhắc nhiều đến thuế thu nhập doanh nghiệp tuy nhiên có nhiều bạn vẫn chưa biết đến khái niệm thuế TNDN và lịch sử ra đời của nó. Có lẻ nó đã ra đời từ rất lâu nhưng để chính thức mang tên là thuế TNDN thì cả là một sự đánh dấu.

Thuế thu nhập doanh nghiệp (được viết tắt là Thuế TNDN) là một loại thuế trực thu đánh vào lợi nhuận của các doanh nghiệp

Lịch sử của thuế thu nhập doanh nghiệp tại Hoa Kỳ bắt đầu vào thế kỷ 19 với việc áp đặt các loại thuế thu nhập để tài trợ cho các nổ lực chiến tranh. Mức thuế suất thuế thu nhập được áp dụng chung cho các tiểu bang và toàn quốc gia. Các cá nhân và tổ chức chịu thuế có thể bị đánh thuế trên thu nhập chưa phân phối.

Thu nhập chịu thuế là thu nhập đã được khấu trừ. Hầu hết các chi phí kinh doanh được khấu trừ. Các cá nhân vẫn được khấu trừ các khoản trợ cấp cá nhân và các chi phí nhất định (trong phần thuế thu nhập cá nhân) bao gồm lãi suất thế chấp nhà, thuế nhà nước, đóng góp cho tổ chức từ thiện và một số mặt hàng khác. Một số khoản khấu trừ bị giới hạn.

Tăng vốn thì phải chịu thuế, lỗ vốn làm giảm thu nhập chịu thuế. Các cá nhân, tổ chức trả một mức giá thấp hơn thuế đánh vào lợi nhuận mình tạo ra.

Người nộp thuế thường tự đánh giá thuế thu nhập bằng hồ sơ khai thuế . Thanh toán trước thuế thường được yêu cầu trong hình thức khấu trừ thuế hoặc ước tính khoản thanh toán thuế. Thuế được xác định theo quy định của nhà nước. Ngày đến hạn và thủ tục hành chính của nơi có thẩm quyền. Thuế có thể phải điều chỉnh theo cơ quan có thẩm quyền

Nhìn về lịch sử ra đời của thuế TNDN ở Việt Nam thì thuế TNDN ra đời vào khoảng thế kỷ 19. Khi so sánh giữa thuế thu nhập của Việt Nam và một nước phát triển như Hoa Kỳ thì chúng ta có thể thấy thuế TNDN của 2 nhà nước có nhiều điểm tương đồng và chúng ta cần học hỏi theo các nước đã phát triển để có chính sách phân phối thu nhập hợp lòng dân.

      Hiện nay, thuế TNDN giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đảm bảo nguồn thu ngân sách của nhà nước và luôn luôn có nhiều bất cập cần phải hoàn chỉnh.