Giỏ hàng

Bài giảng công ty cổ phần

Bài giảng công ty cổ phần là tập hợp các bài học liên quan đến công ty cổ phần. Công ty cổ phần là một trong những hình thức công ty phổ biến nhất hiện nay.

Công ty cổ phần là loại hình công ty được quy định có quyền thành lập tại Việt Nam.

Hiện nay các tập đoàn lớn trên thị trường thông thường lấy loại hình công ty cổ phần để hoạt động. Tại sao lại như vậy? Vì sao chỉ có công ty cổ phần mới được niêm yết trên thị trường chứng khoán? Ngoài ra còn có rất nhiều câu hỏi liên quan đến loại hình công ty cổ phần mà có nhiều bạn phải thắc mắc trong quá trình nghiên cứu.

Với mục đích tạo ra một sự phổ biến kiến thức về loại hình công ty cổ phần, kế toán YTHO đã biên soạn Bài giảng công ty cổ phần để gởi đến các bạn.

Bài giảng công ty cổ phần được biên soạn với mục đích chính là trả lời các câu hỏi liên quan đến công ty cổ phần. Đa số các câu hỏi này là câu hỏi ngắn, có trọng tâm sâu và phải nghiên cứu kỹ để trả lời.

Bài giảng công ty cổ phần

Danh sách bài giảng công ty cổ phần như sau:

Công ty cổ phần là gì

Vốn điều lệ công ty cổ phần là gì

Các loại cổ phần

Quyền của cổ đông phổ thông trong công ty cổ phần

Cổ phần ưu đãi biểu quyết là gì

Cổ phần ưu đãi cổ tức là gì 

Cổ phần ưu đãi hoàn lại là gì 

Cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập

Cổ phiếu là gì

Sổ đăng ký cổ đông là gì

Bán cổ phần công ty

Chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần

Phát hành trái phiếu là gì

Mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông

Mua lại cổ phần theo quyết định của công ty

Trả cổ tức là gì

Cơ cấu tổ chức công ty cổ phần

Hội đồng quản trị là gì

Chủ tịch Hội đồng quản trị là gì

Ban kiểm soát là gì 

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty cổ phần

Thủ tục giải thể công ty cổ phần

Trên đây là danh sách bài giảng và danh sách các câu trả lời của chúng tôi về loại hình công ty cổ phần. Các bạn có những câu hỏi thắc mắc hãy gởi đến cho chúng tôi, chúng tôi sẽ giải đáp cùng bạn. Chúng ta cùng nhau xây dựng nên một nền kiến thức vững chắc và phổ biến cho tất cả mọi người.

Tham khảo:  Dịch vụ thành lập công ty cổ phần