Giỏ hàng

Bài giảng kế toán tiền lương

Kế toán tiền lương là một trong những bộ phận kế toán và phần hành kế toán của doanh nghiệp. Tùy thuộc vào mỗi doanh nghiệp mà phần tiền lương là nhân sự hay kế toán theo dõi. Tuy nhiên lên sổ sách kế toán về phần lương thì kế toán phải là người hạch toán.

Các kiến thức cần phải nắm để có thể làm được bộ phận lương của doanh nghiệp:

+ Các kiến thức về thuế thu nhập cá nhân. Phần này chúng tôi đã gởi đầy đủ bài học ở phần thuế TNCN

+ Các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn. Tỷ lệ đóng và mức đóng của doanh nghiệp và cả cá nhân.

+ Cách lên bảng lương (đa số các doanh nghiệp đã thiết kế riêng cho mình file excel để làm, nếu khi mới vào nhận việc thì các bạn nên hỏi). Các bạn phải xây dựng bảng lương có ngày công nhé.

+ Các khoản phụ cấp đóng bảo hiểm xã hội và không đóng bảo hiểm xã hội

Nếu các bạn vẫn còn mơ hồ về khoản lương và bảo hiểm. Hãy tham khảo khóa học này

Bài giảng kế toán tiền lương của kế toán YTHO như sau:

 

 

 

 

Mọi thắc mắc về bài học vui lòng để lại bình luận ở bên dưới. Xin cảm ơn tất cả các bạn.