Giỏ hàng

Bài giảng khấu trừ thuế và chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Bài giảng khấu trừ thuế và chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Bài giảng khấu trừ thuế và chứng từ khấu trừ thuế TNCN được kế toán YTHO biên soạn và gởi đến tất cả các bạn như sau:

 

Các lưu ý về khấu trừ thuế:

+ Hợp đồng lao động dưới 3 tháng bao gồm cả hợp đồng thử việc phải khấu trừ toàn bộ 10% trên tổng thu nhập (nếu thu nhập người đó trên 2 000 000 VNĐ). Nếu cá nhân đó có một nguồn thu nhập duy nhất tại công ty của mình sau khi giảm trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế, có làm cam kết, có mã số thuế tại thời điểm cam kết thì không phải khấu trừ thuế

+ Cá nhân không cư trú tính theo biểu thuế toàn phần 20% trên tổng thu nhập từ tiền lương, tiền công

+ Hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tính theo biểu thuế lũy tiến từng phần tháng

+ Cuối năm quyết toán cho cá nhân cư trú theo biểu thuế từng phần năm

Các lưu ý về chứng từ khấu trừ thuế TNCN:

+ Chứng từ khấu trừ thuế TNCN phải mua ở cơ quan thuế (phải làm bộ hồ sơ nộp)

+ Chứng từ khấu trừ thuế TNCN chỉ xuất cho người tự đi làm quyết toán

Quay lại:

Bài học thuế TNCN:

 Bài giảng học thuế TNCN

Bài giảng học kế toán thực hành

 Bài giảng học kế toán thực hành