Giỏ hàng

Bài giảng thuế tiêu thụ đặc biệt

Bài giảng thuế tiêu thụ đặc biệt là tập hợp các bài học thuế tiêu thụ đặc biệt thành một danh sách. Các bài học được viết theo mô hình lý thuyết để các bạn có thể tham khảo, danh sách bài giảng này được xem là kho tư liệu về thuế tiêu thụ đặc biệt của nước Việt Nam.

Bài giảng thuế tiêu thụ đặc biệt

Thuế tiêu thụ đặc biệt là một trong những loại thuế thuộc hệ thống thuế của Việt Nam. Vai trò của loại thuế này càng được khẳng định khi nhà nước các phát triển và mức sống của người dân được tăng lên.Vì sao lại như vậy? Mức sống người dân tăng thì nhu cầu đi tìm những mặt hàng xa xỉ, mặt hàng không thiết yếu,…cũng tăng lên. Do đó cần có một loại thuế kìm hãm lại những tác động tiêu cực này. Đó là nhờ vào thuế tiêu thụ đặc biệt.

Bài giảng thuế tiêu thụ đặc biệt

Mức độ hiểu biết của các công dân về thuế tiêu thụ đặc biệt cũng không cao lắm. Do đó danh sách bài giảng thuế tiêu thụ đặc biệt này cực kỳ có ý nghĩa đối với họ.

Sau đây kế toán Ytho xin giới thiệu đến các bạn danh sách bài giảng thuế tiêu thụ đặc biệt như sau:

Thuế tiêu thụ đặc biệt là gì

Lịch sử của thuế tiêu thụ đặc biệt

Đặc điểm của thuế tiêu thụ đặc biệt

Thuế tiêu thụ đặc biệt tiếng Anh là gì

Vai trò của thuế tiêu thụ đặc biệt

Đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt

Đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt

Đối tượng nộp thuế tiêu thụ đặc biệt

Căn cứ tính thuế tiêu thụ đặc biệt

Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt

Hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt

Cách khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt

Phương pháp hạch toán thuế tiêu thụ đặc biệt

Thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt

Kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt

Hướng dẫn cách kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt trên tờ khai 01 TTĐB

Cách điền vào bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ bán ra chịu thuế TTĐB mẫu 01 1 TTĐB

Cách điền vào bảng kê hóa đơn hàng hóa mua vào chịu thuế TTĐB mẫu 01 2 TTĐB

Bài giảng thuế tiêu thụ đặc biệt