Giỏ hàng

Bán cổ phần công ty

Bán cổ phần công ty là những quy định liên quan đến việc chào bán cổ phần ra ngoài thị trường.

Bán cổ phần công ty

Kế toán YTHO xin gởi đến các bạn: Bán cổ phần công ty được quy định trong luật doanh nghiệp 2014 như sau:

Hội đồng quản trị quyết định thời điểm, phương thức và giá bán cổ phần. Giá bán cổ phần không được thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán hoặc giá trị được ghi trong sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất, trừ những trường hợp sau đây:

  1. Cổ phần chào bán lần đầu tiên cho những người không phải là cổ đông sáng lập;
  2. Cổ phần chào bán cho tất cả cổ đông theo tỷ lệ cổ phần hiện có của họ ở công ty;
  3. Cổ phần chào bán cho người môi giới hoặc người bảo lãnh. Trường hợp này, số chiết khấu hoặc tỷ lệ chiết khấu cụ thể phải được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác;
  4. Trường hợp khác và mức chiết khấu trong các trường hợp đó do Điều lệ công ty quy định.

Kế toán YTHO đã gởi đến các bạn Quy định bán cổ phần công ty, hi vọng có thể giúp ích cho các bạn. Các bạn có thêm thắc mắc về bài viết: Quy định bán cổ phần công ty vui lòng để lại bình luận ở phần bên dưới để mọi người cùng tham khảo hoặc truy cập https://www.facebook.com/groups/ketoanytho/  để đưa ra thắc mắc của mình.

Tham khảo:  Dịch vụ thành lập công ty cổ phần